Girls Junior Varsity Softball, Girls Varsity Softball · vs. North Allegheny